onsdag 6 mars 2019

Psoriasis, Metotrexat, folsyra och 5-MTHFInledande video med info, frågor och funderingar.1. Psoriasis och immunförsvaret
2. Leaky Gut
3. Metotrexat och folsyra
4. Folsyra och andra folater
5. Glutamin
6. Annonser, "piller och pulver".
1. Psoriasis och immunförsvaret. 


Om du har psoriasis så har du ett genetiskt anlag till att kunna få det. Men sedan är det något i din miljö, som aktiverar ditt immunsystem så att det reagerar på det här sättet och T-cellerna vandrar iväg till huden där de orsakar inflammation.

You have a genetic predisposition but something environmental triggers the psoriasis. Like stress, for example. And then your immune system is turned on. The T-cells migrate to the skin and cause an inflammatory reaction.

Psoriasisförbundet skriver så här:
Vid behandling av psoriasisartrit vill man påverka den inflammation som orsakar sjukdomen. Att bromsa sjukdomsprocessen innan ledbrosket förstörts och leden slutar fungera och minska smärtan är de viktigaste målen med behandlingen.

Naturläkarna resonerar så här:
Vid behandling av psoriasis vill man påverka de faktorer, som orsakar inflammationer.

Hon har gjort fler filmer 
där hon berättar om sin psoriasis.


Den här filmen börjar med en annan kille, som 
hade haft psoriasis. Hela hans familj hade psoriasis.

Börja titta vid 13:20
Det som kommer före är
mest bara en inledning2. Leaky Gut
"Leaky Gut" betyder att tarmarna läcker ut ämnen i blodet. Det är ämnen som egentligen inte ska vara där och det orsakar att kroppens immunförsvar reagerar. Jag har lyssnat på många naturläkare nu och alla tycks vara överens om att psoriasis beror på just detta, dvs fel på matsmältningen och även fel på bakterierna i magen. Därför anser de att psoriasis inte är någon hudsjukdom och att problemet inte kan lösas genom att man bara behandlar huden.

De vanliga läkarnas metod är att blockera ett enstaka ämne, ofta enzymet DHFR, men det ger lätt andra biverkningar i stället medan grundorsaken finns kvar.

5 Steps to Heal Leaky Gut & 
Autoimmune Disease 
with Dr. Josh Axe
3. Metotrexat (MTX) och folsyra

Metotrexat är ett s.k. cellgift, som används mot både cancer och psoriasis. Det fungerar genom att gå in i folatomsättningen och blockera enzymet DHFR så att folsyra inte kan brytas ner. På så vis kan det blockera celltillväxt. För att motverka biverkningar så ger man samtidigt ett tillskott av folsyra (!). Man kan också ge ett tillskott av folinsyra. Skillnaden mellan folsyra och folinsyra är att folsyran behöver DHFR för att brytas ner i levern, medan folinsyran bryts ner i magen och alltså inte kan bromsas av att enzymet i levern är blockerat. Därför kan folinsyran också användas som motgift mot en överdosering av Metotrexat.

Många patienter som behandlas med MTX upplever biverkningar i slemhinnor, mage, lever och blod. Tillskott av folsyra eller folinsyra under behandlingen med MTX kan motverka dessa effekter.

Many patients treated with MTX experience mucosal, gastrointestinal, hepatic or haematologic side effects. Supplementation with folic or folinic acid during treatment with MTX may ameliorate these side effects.
Folic acid and folinic acid for reducing side effects in patients receiving methotrexate for rheumatoid arthritis

MTX minskar DAO (diaminoxidas) i magen.

Methotrexate caused a marked decrease in diamine oxidase activity.
Epidermal growth factor enhances repair of rat intestinal mucosa damaged by oral administration of methotrexate

Det borde betyda att MTX kan ge dig sämre förmåga att bryta ner histaminer, vilket då borde kunna ge allergiliknande reaktioner.

Diaminoxidas är ett enzym som bryter ner histaminer. Det säljs också i form av kapslar under namnen Daosin och Daofood

Metotrexat är en folatantagonist och därför kan man använda folater för att motverka biverkningar av MTX. Här säger man också att det inte motverkar effekten av MTX, som ex. giftverkan på levern och skador på tarmarna. Både folsyra och folinsyra fungerar lika bra, men folsyra är billigare.
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis.

MTX är en vanlig medicin mot reumatoid artrit, men det händer ofta att behandlingen får avbrytas för att patienten mår dåligt av biverkningarna, som man anser bero på att den är en folatantagonist. Folattillsats minskar dessa biverkningar och de tycks inte heller motverka effekten av MTX. Tillskottet av folsyra kompenserar också för en förhöjning av plasma homocystein.
Folate supplementation and methotrexate treatment in rheumatoid arthritis: a review.

Homocystein bildas av aminosyran metionin. Homocysteinet måste sedan omvandlas tillbaka till metionin och till det behövs vitamin B12 eller till cystein, vilket kräver enzymet CBS och vitamin B6. Om detta inte fungerar bra så samlas homocystein och på normal svenska skulle vi kunna kalla det för att "giftiga nedbrytningsprodukter samlas i blodet".
Homocystein i hög koncentration påverkar olika stödjevävnader i kroppen, till exempel genom att göra ämnet fibrillin ostabilt. Fibrillin bildar bland annat de trådar som ögats lins är upphängd i. Anhopningen av homocystein påverkar också stödjevävnaden i skelettet, skadar blodkärlens väggar och kan medverka till bildning av så kallade fria radikaler. 

Nivån av homocystein korrelerar starkt negativt med vitamin B12, vitamin B6, folsyra, god livsstil, njurfunktion, och kvinnliga könshormoner. Kvinnor i fertil ålder har som regel lägre homocysteinvärden, vilket dels beror på könshormonernas inverkan, dels på att kvinnor har mindre muskelmassa. Dopamin, rökning och koffein ökar homocysteinvärdena, och god fysisk kondition minskar dem.
Wikipedia

MTX-patienter får vanligen ett tillskott av folsyra, men i sista raden här sägs att ett intag av folatrik mat också skulle kunna räcka för att undvika de negativa biverkningarna.
Folate supplementation during methotrexate treatment of patients with rheumatoid arthritis. An update and proposals for guidelines.

Leucovorin och levoleucovorin
Folinsyra heter också 5-formyltetrahydrofolat och används som motgift mot överdos / förgiftning av MTX. Vanligen används det under namnet Leucovorin, som är en blandning 1:1 av höger- och vänstervridna molekyler. Levoleucovorin har bara vänstermolekyler, de som är de biologiskt aktiva.
Man skulle också kunna säga L-Leucovorin.
Folsyran behövs för omsättningen av metionin. Men för att kunna det så måste folsyran först nedbrytas av enzymet DHFR, men MTX blockerar DHFR och bromsar alltså folsyrans nedbrytning och därmed också dna-replikation och celldelning. Det leder till en brist på enzymer, vilket gör att det ansamlas giftiga ämnen, som orsakar biverkningar.
Om dessa biverkningar blir allvarliga så kan de motverkas av Leucovorin, som inte blockeras av DHFR.
Levoleucovorin

Folat och folsyra
Folat finns naturligt i mat. Folsyra är ett konstgjort framställt folat som används vid berikning och i kosttillskott. 

Wikipedia säger här hur orden egentligen ska användas. Folat finns i mat, men folsyra är det kemiska preparat, som man tillverkar i fabriker.
När naturläkarna talar om folater så menar de lever, spenat och ärter osv...
När de vanliga läkarna och forskarna skriver folater så handlar det om folsyra och folinsyra, eftersom det är dessa, som används av läkarna. Läkarna gör till och med så att de säger att det finns folsyra i maten. Om de menar mjöl, bröd, pasta och andra färdigprodukter så har de rätt eftersom folsyra tillsätts till dessa produkter, men i sallad kan man ju inte ha tillsatt någon folsyra. Till och med Wikipedia glömmer bort sig på den här sidan och påstår att det finns folsyra i gröna blad och lever. Detta gör att vi luras att tro att folsyra är något nyttigt och naturligt.
Folsyra tillsätts i maten för att hindra vissa fosterskador, som beror på folatbrist, men detta ger också den effekten att hela befolkningen har ett överskott av folsyra i blodet, vilket inte är så bra. Det finns forskare som har påpekat att detta kan vara en betydande orsak till att cancer blivit så vanlig.
Anledningen till att denna folsyra inte bryts ner utan i stället samlas i blodet (där de bromsar immunförsvaret, som ska vara aktivt mot infektioner och cancer) är att det kräver enzymet DHFR, som inte är tillräckligt aktivt för att kunna ta hand om detta onaturliga tillskott.
Folater i mat behöver inte brytas ner av DHFR i levern, de kan brytas ner i tarmarna. Det blir därför litet missvisande när man skriver att det finns folsyra i bladgrönsaker.

Forskarna skriver att det går lika bra med folsyra och folinsyra för att motverka bieffekter av MTX och någon skriver ju t.o.m. att bra mat kan ha effekt. Att man då väljer folsyra är bara för att det är billigare, sägs det, men om det stämmer att båda fungerar lika bra så vore det ju bättre att välja folinsyran. I alla fall så borde patienten få veta det och ges möjlighet att välja.


Eller är man även intresserad av effekten av att folsyran samlas i blodet och motverkar T-celler? Men i så fall skulle ju inte folsyra och folinsyra "fungera lika bra".

Folinsyra används för att motverka skador av MTX. Det gäller som akut motgift, men också som normal dosering med MTX för att motverka biverkningar.

Folinic acid is given following methotrexate as part of a total chemotherapeutic plan, where it may protect against bone marrow suppression or gastrointestinal mucosa inflammation.
Folinic acid, also known as leucovorin, is a medication used to decrease the toxic effects of methotrexate.


Kalciumfolinat är indicerat för att reducera toxiciteten och motverka effekterna av folatantagonister såsom metotrexat i cytotoxisk behandling och vid överdosering hos vuxna och barn. Inom cytotoxisk terapi är denna behandling känd som ”Calcium Folinate Rescue”.
När kalciumfolinat ges tillsammans med en folatantagonist kan effekten av folatantagonisten antingen reduceras eller neutraliseras fullständigt. 
Detta stämmer ju inte med det, som andra forskare skrev: att att MTX kan ges antingen med folsyra eller folinsyra för att båda går lika bra och effekten av MTX störs inte av det. ...the use of folate supplements in patients treated with methotrexate reduces the incidence of hepatotoxicity and gastrointestinal intolerance without impairing the efficacy of methotrexate. Both folic acid and folinic acid are equally effective; however, folic acid is more cost effective.

Här har vi ett exempel på hur man handskas med orden på ett något luddigt sätt:
Läkare brukar skriva ut folsyra till sina patienter, som har reumatoid artrit och som tar MTX. Folsyran blockeras av MTX så den måste ersättas av tillskott.  Folsyran behövs för att motverka anemi av skador på röda blodkroppar. Det reducerar också illamånde av MTX.

It is common practice for doctors to prescribe folic acid for their rheumatoid arthritis patients who are treated with methotrexate. Folic acid is depleted by methotrexate, so it must be replenished through supplementation. Folic acid is needed to prevent red blood cell abnormalities and anemia. It also has been seen to reduce nausea from methotrexate.The National Rheumatoid Arthritis Society in the UK, "Methotrexate depletes the body of folic acid and the frequency of side effects can be reduced by taking supplements of folic acid.
Optimal Regimen for Methotrexate and Folic Acid


Folsyra är ett kemiskt tillverkat tillskott, men här använder man ordet på ett sådant sätt att läsaren får ett intryck av att det är ett naturligt ämne.

Låt säga att en person bara har ätit nyttig mat (med naturliga folater) och då alltså inte har någon folsyra i kroppen. Hos den personen finns det ju då inte något, som MTX kan blockera. (Eftersom naturliga folater inte är beroende av att brytas ner av DHFR i levern.) Hos den personen borde enbart MTX inte kunna ha någon effekt, varken bra eller dålig.

Det enda som då MTX skulle kunna göra är att blockera den folsyra, som doktorn ordinerar. Detta får då till effekt att den folsyran samlas i blodet och här kan den ha en antiimmunförsvarsfunktion eftersom den motverkar T-cellerna.

Det skulle alltså vara av intresse att se vad enbart MTX skulle kunna ha för effekt på en person, som aldrig ätit folsyra (men däremot naturliga folater). Men det kanske inte finns några sådana personer som har cancer eller autoimmuna sjukdomar???

Doseringen är 5-10 mg/vecka. Högre eller lägre dos kan minska effekten av MTX och många rekommenderar att folsyran tas en eller två dagar efter MTX, i alla fall inte samma dag som MTX.

This can be taken as 5 to 10 milligrams weekly. Taking higher doses may reduce the efficacy of methotrexate and most rheumatologists recommend taking the folic acid one or two days after the methotrexate, and in particular not taking it on the same day as the methotrexate."

Höga doser av MTX orsakar "Leaky Gut".

By measuring the level of plasma endotoxin and DAO in children with ALL and during HDMTX chemotherapy, the results suggest that there is increased intestinal permeability.
Evaluating Intestinal Permeability by Measuring Plasma Endotoxin and Diamine Oxidase in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia Treated with High-dose Methotrexate.

Magslemhinneinflammation och "Leaky Gut", orsakad av kemoterapi, sägs kunna påverkas av glutamin och arginin. Forskarna undersökte detta och kom fram till att:
Glutamin motverkar denna MTX-orsakade skada i tarmarna. Men en blandning av glutamin och arginin fungerar inte.

Increased intestinal permeability occurs during chemotherapy-induced intestinal mucositis. Previous data suggest that glutamine and arginine may have additive or synergic effects to limit intestinal damage.
Glutamine prevents MTX-induced gut barrier disruption by regulating occludin and claudin-1 probably through erk and NF-κB pathways. In contrast, combined glutamine and arginine has no protective effect in this model.
Glutamine supplementation, but not combined glutamine and arginine supplementation, improves gut barrier function during chemotherapy-induced intestinal mucositis in rats.

Glutamin kan ha en skyddande inverkan på magen även i andra sammanhang.

Dietary glutamine (Gln) supplementation improves intestinal function in several stressful conditions.
Our findings indicate that dietary Gln supplementation preserved the integrity of the intestinal barrier and reduced the severity of hyperthermia during heat exposure.
Glutamin har betydelse för cancer, som tydligen äter glutamin så att personen får glutaminbrist.

Numerous studies on glutamine metabolism in cancer indicate that many tumors are avid glutamine consumers in vivo and in vitro. 
Glutamine and cancer.

Men glutamintillskott skyddar ändå tarmslemhinnan.

Glutamine depletion in host tissues occurs in tumor-bearing rats. Glutamine supplementation can attenuate loss of protein in the muscle in tumor-bearing animals and protect immune and gut-barrier function during radiochemotherapy in patients with advanced cancer.
Glutamine supplementation in cancer patients.

En man med kraftig psoriasis tog metylfolat tillsammans med MTX och det motverkade effekten av MTX. Några fler exempel på 5-MTHF + MTX verkar inte finnas.

Psoriatic flare after the concomitant administration of L-methylfolate and methotrexate

Det finns inte så mycket forskningsrapporter angående MTX + folsyra. Och beträffande detta  och psoriasis så hittade man 2013 bara sju fall beskrivna.
Det är ju konstigt eftersom det också sägs vara en vanlig medicinering.

Twenty-six published trials were included addressing folic acid supplementation with MTX. The majority found a benefit to folic acid supplementation, but there were only seven studies in psoriasis.
The effect of folate supplementation on methotrexate efficacy and toxicity in psoriasis patients and folic acid use by dermatologists in the USA.

Glutamintillskott kan ha en positiv effekt, speciellt för magen, under MTX-cancerterapi.

Oral GLN has been shown to decrease the gut toxicity seen with MTX treatment while enhancing its tumoricidal effect.
These studies suggest that GLN supplementation is safe in its administration to the tumor-bearing host receiving MTX. By preferentially increasing tumor retention of MTX over that of normal host tissue, GLN may serve to increase the therapeutic window of this chemotherapeutic age.
Effect of glutamine on methotrexate efficacy and toxicity.

I Norge ger man inte hela befolkningen tillskott av folsyra. Där kan man alltså undersöka vad det kan bli för effekt av tillskott av folsyra, eftersom man har tillgång till en kontrollgrupp, som inte äter folsyra.
Norska hjärtpatienter, som fick tillskott av folsyra + B12 löpte en högre risk att få cancer.

Folic acid and B12 supplementation was associated with a 21% increased risk for cancer, a 38% increased risk for dying from the disease, and an 18% increase in deaths from all causes.
Seventy-five (32%) of the 236 cancer-related deaths among the study participants were due to lung cancer, and the cancer incidence among the study group was 25% higher than in the population of Norway as a whole.
Roughly 70% of all the patients in the study were either current or former smokers, including more than 90% of those who developed lung cancer.
Folic Acid, B12 May Increase Cancer Risk

Because inflammation is an overactivity of one part of the immune system, the intent of using the drug is to reduce inflammation in rheumatoid arthritis. The major side effects of Methotrexate, however, have everything to do with causing inflammation of the digestive tract. This is important to understand, because the integrity and function of the intestinal lining is quite central to controlling inflammation. The most recognized risk of Methotrexate is increased intestinal permeability; this leaks to what is known as leaky gut and is a cause of inflammation.
Methotrexate also has been shown to reduce the number and diversity of gut microbiome which has been shown to promote joint inflammation.
Methotrexate

Det finns T-celler, som regulerar och bromsar de andra T-cellerna så att de inte ska anfalla den egna kroppen. De kallas Treg.

As the name suggests regulatory T cells (also called Tregs) are T cells which have a role in regulating or suppressing other cells in the immune system. Tregs control the immune response to self and foreign particles (antigens) and help prevent autoimmune disease. Tregs produced by a normal thymus are termed ‘natural’. Treg formed by differentiation of naïve T cells outside the thymus, i.e. the periphery, or in cell culture are called ‘adaptive’.
Regulatory T Cells (Tregs) | British Society for Immunology

Treg är en specialiserad underavdelning av T-celler och deras uppgift är att motverka autoimmunitet genom att bromsa de andra T-cellerna så att de inte anfaller den egna kroppen. 

Regulatory T cells (Tregs) are a specialized subpopulation of T cells that act to suppress immune response, thereby maintaining homeostasis and self-tolerance. It has been shown that Tregs are able to inhibit T cell proliferation and cytokine production and play a critical role in preventing autoimmunity.Regulatory T cells (TREG) and their roles in immune system with respect to immunopathological disorders. - PubMed - NCBI


Vitamin B9 har en nyckelroll för att hålla liv i de reglerande T-cellerna i tunntarmen. Detta visar att det finns en länk mellan dieten och immunförsvaret.

Dietary factors regulate immunological function, but the underlying mechanisms remain elusive. Here we show that vitamin B9 is a survival factor for regulatory T (Treg) cells expressing high levels of vitamin B9 receptor (folate receptor 4). In vitamin B9-reduced condition in vitro, Treg cells could be differentiated from naïve T cells but failed to survive. The impaired survival of Treg cells was associated with decreased expression of anti-apoptotic Bcl2 and independent of IL-2. In vivo depletion of dietary vitamin B9 resulted in the reduction of Treg cells in the small intestine, a site for the absorption of dietary vitamin B9. These findings provide a new link between diet and the immune system, which could maintain the immunological homeostasis in the intestine.
A pivotal role of vitamin B9 in the maintenance of regulatory T cells in vitro and in vivo. - PubMed - NCBI

Autoimmuna sjukdomar kan orsakas av felfunktion hos de regulerande T-cellerna.

Regulatory T cells (Tregs) are a specialized subpopulation of T cells that act to suppress immune response, thereby maintaining homeostasis and self-tolerance. It has been shown that Tregs are able to inhibit T cell proliferation and cytokine production and play a critical role in preventing autoimmunity. Different subsets with various functions of Treg cells exist. Tregs can be usually identified by flow cytometry. The most specific marker for these cells is FoxP3, which is localized intracellulary. Selected surface markers such as CD25high (high molecular density) and CD127low (low molecular density) could serve as surrogate markers to detect Tregs in a routine clinical practice. Dysregulation in Treg cell frequency or functions may lead to the development of autoimmune disease. Therapeutical Treg modulation is considered to be a promising therapeutical approach to treat some selected disorders, such as allergies, and to prevent allograft rejection.Regulatory T cells (TREG) and their roles in immune system with respect to immunopathological disorders. - PubMed - NCBI

De regulerande T-cellerna är beroende av flera vitaminer, speciellt A, D, B3 och B9. Vitamin B9 (folater) gör att T-cellerna överlever i magen, vilket förhindrar inflammation i magen (tarmarna).

Fundering:
Att folatantagonisten Metotrexat kan orsaka inflammation i tarmarna kan bero på att de tar livet av de regulerande T-cellerna så att immunförsvaret går till attack mot den egna tarmen (mucosa).

A variety of immunological disorders can result from deficiency of various vitamins Among these, vitamins A, D, B3 and B9 have been linked to Treg biology. 
Vitamin B9 metabolism maintains gut Treg survival and restricts intestinal inflammation.
Metabolic control of regulatory T cell development and function


Fundering:
Man använder alltså Metotrexat mot autoimmuna sjukdomar (och cancer).  Metotrexat blockerar nedbrytningen av folsyra (genom att blockera DHFR) så att cellerna får folatbrist, som blockerar celldelning. På så vis bromsar man T-cellerna (och deras attack på kroppens egna vävnader). Men Treg blir ju då också blockerade, vilket kan få den motsatta effekten eftersom Treg har till uppgift att se till att de andra T-cellerna inte anfaller den egna kroppen.

Här tycker jag att jag har ett bra exempel på att forskarna ofta uttrycker sig slarvigt:
Det är inte folsyra, som behövs för dna-syntesen. Det är troligen tetrahydrofolat eller 5-MTHF, som är derivat av folater i mat eller av folsyra. Alla dessa ämnen kan sedan gå under beteckningen folater eller B-vitamin. Det, som de skriver här, skulle betyda att vitamin B9 bryts ner till folsyra. Men "folsyra" är det ord, som betecknar det ämne, som tillverkas i fabriker.
Att skriva på det här sättet ger ett intryck av att "folsyra" skulle vara något naturligt och nyttigt, medan det egentligen är en billig, syntetisk produkt, som tillsätts i vår mat och som kan misstänkas ha del i orsaken till att cancer är så utbrett.

Så här skriver man:
Folsyra, som är avledd av vitamin B9, behövs för DNA-syntes och reparation.

Folic acid, derived from vitamin B9, is required for DNA synthesis and repair. 
Frontiers | Regulatory T Cell Metabolism in the Hepatic Microenvironment | Immunology
4. Folsyra och andra folater

Det finns många olika namn på dessa folater.
Folsyra är en syntetiskt framställd produkt, som kommer från kemiska fabriker. Den används i tabletter och som tillskott i mat.
Den nedbrutna slutprodukten i kroppen heter 5-metyltetrahydrofolat eller 5-MTHF, som också kan kallas metylfolat. 5-formyltetrahydrofolat betyder folinsyra.
Det verkar vara brukligt att den folat, som finns i mat, bara går under beteckningen "folat", men det är också vanligt att folk kallar alla folater för folsyra. På en burk med tabletter kan det stå Folat och när man tittar på innehållsförteckningen så står det Metylfolat och 5-MTHF.
Ibland kan man skriva att det finns "folsyra" i maten (i grönsaker osv), dvs man använder ordet som om det skulle beteckna ett naturligt ämne, som finns i spenat och sallad, medan "folsyra" egentligen är det, som tillverkas i laboratorier, och som måste brytas ner i levern av ett enzym, som inte är så särskilt effektivt. Det gör att man luras och tror att de syntetiska tabletterna är något naturligt och nyttigt, medan det i själva verket är så att det finns forskare, som misstänker att tillsatsen av onaturlig folsyra i maten (i mjöl mm) kan vara en bidragande faktor till att så många får cancer.
Eftersom många använder dessa ord litet hur som helst, så kan man inte alltid veta vad skribenterna menar. När forskarna säger "folater" så är det troligaste att de bara menar folsyra och folinsyra. Det händer också att man kallar alla folater för folsyra.
Men när det gäller alla dessa folater så verkar det som om det skulle vara viktigt att veta precis vad man menar. eftersom de fungerar på olika sätt i kroppen.
Ät inte det som heter "folsyra". Det är en billig, konstgjord produkt.
Det finns tabletter, som heter 5-MTHF, men eftersom de inte behöver brytas ner så kan det finnas en risk att det blir ett folatöverskott i kroppen och att de kan ge andra oönskade effekter. Såvida man inte har ett genetiskt fel på folatnedbrytningen (det är ganska vanligt), men det kan man testa om man har.


5. Glutamin
Inflammation i tarmslemhinnan, orsakad av kemoterapi, gör att tarmslemhinnan blir genomsläpplig (det som amerikanarna kallar för Leaky Gut). Det har föreslagits att aminosyrorna glutamin och arginin skulle kunna påverka detta.
Här har man gjort ett försök där mössen fick tillskott av antingen proteinpulver, bara glutamin, bara arginin eller en blandning av både glutamin och arginin.  Tillskottet motverkade skadan på tarmarna hos de möss, som bara fick glutamin, men inte hos de andra mössen.

Increased intestinal permeability occurs during chemotherapy-induced intestinal mucositis. Previous data suggest that glutamine and arginine may have additive or synergic effects to limit intestinal damage. The present study aimed to evaluate the effects of glutamine and arginine, each alone or in combination, on gut barrier function during methotrexate (MTX)-induced mucositis in rats.
CONCLUSIONS:Glutamine prevents MTX-induced gut barrier disruption... In contrast, combined glutamine and arginine has no protective effect in this model.
Glutamine supplementation, but not combined glutamine and arginine supplementation, improves gut barrier function during chemotherapy-induced intestinal mucositis in rats.
Studier har visat att glukosamin har en viktig roll för att hålla tarmslemhinnan frisk och för att skydda den mot skador vid ex. stress och infektioner. Glutamin verkar alltså vara viktigare än vad man tidigare har trott.

The intestinal barrier integrity is essential for the absorption of nutrients and health in humans and animals. Dysfunction of the mucosal barrier is associated with increased gut permeability and development of multiple gastrointestinal diseases. Recent studies highlighted a critical role for glutamine, which had been traditionally considered as a nutritionally non-essential amino acid...

Glutamine stimulates growth of the small intestinal mucosa in young animals and also enhances ion transport by the gut in neonates and adults. Growing evidence supports the notion that glutamine is a nutritionally essential amino acid for neonates and a conditionally essential amino acid for adults. Thus, as a functional amino acid with multiple key physiological roles, glutamine holds great promise in protecting the gut from atrophy and injury under various stress conditions in mammals and other animals.
Glutamine and intestinal barrier function.
Glutamin har en viktig roll för tarmslemhinnan och brist på glutamin  kan orsaka läckage från tarmen (Leaky Gut) och även villus atrophy, som betyder att tarmluddet försvinner så att man inte längre kan ta upp näringen från maten. 

Glutamine is a major nutrient to maintain intestinal barrier function in animals and humans. Depletion of glutamine results in villus atrophy, decreased expression of tight junction proteins and increased intestinal permeability.
Glutamine and the regulation of intestinal permeability: from bench to bedside.

Glutamin är viktig för att immunförsvaret ska fungera.

In health and disease, the rate of glutamine consumption by immune cells is similar or greater than glucose. For instance, in vitro and in vivo studies have determined that glutamine is an essential nutrient for lymphocyte proliferation...
Glutamine: Metabolism and Immune Function, Supplementation and Clinical Translation.

Metotrexat orsakar tarmläckage, medan Glutamat motverkar detta.
Eftersom Glutamin stödjer immunförsvarscellerna och Metotrexat försöker bromsa dem (genom att ge dem folatbrist) så skulle man kunna tänka att Glutamin kunde motverka den önskade effekten av Metotrexat, men så tycks inte vara fallet. Snarare tvärtom.

(GLN = Glutamine)
The use of high-dose chemotherapy regimens is limited by the severity of their toxicities. Oral GLN has been shown to decrease the gut toxicity seen with MTX treatment while enhancing its tumoricidal effect. These studies suggest that GLN supplementation is safe in its administration to the tumor-bearing host receiving MTX. By preferentially increasing tumor retention of MTX over that of normal host tissue, GLN may serve to increase the therapeutic window of this chemotherapeutic age.
Effect of glutamine on methotrexate efficacy and toxicity.

Glutamin tycks fungera positivt vid cancerbehandling: att det skyddar kroppen men inte cancern mot effekten av Metotrexat.

Chemotherapy doses are limited by toxicity to normal tissues. Intravenous glutamine protects liver cells from oxidant injury by increasing intracellular glutathione (GSH) content. The authors hypothesized that supplemental oral glutamine (GLN) would increase the therapeutic index of methotrexate (MTX) by improving host tolerance through changes in glutathione metabolism. The authors examined the effects of oral glutamine on tumor and host glutathione metabolism and response to methotrexate.These data suggest that oral glutamine supplementation will enhance the selectivity of antitumor drugs by protecting normal tissues from and possibly sensitizing tumor cells to chemotherapy treatment-related injury.
Glutamine enhances selectivity of chemotherapy through changes in glutathione metabolism.L-Glutamine Benefits

Men det betyder inte att glutamin är något, som är "bra mot cancer". Kanske snarare tvärtom, eftersom socker och glutamin är den mat som cancern gillar bäst.

Cancer Lives On Sugar AND...Something Else


6. Annonser, "piller och pulver".Folat eller vitamin B9 finns i många former och på nätet kan det vara svårt att veta vad burkarna egentligen innehåller. Man måste kolla på innehållsförteckningen och vad man vanligen har att välja på är folsyra, folinsyra och 5-MTHF.
Folsyra är namnet på den folat, som tillverkas i fabriker. Den bryts ner av DHFR i levern och den kan därför stoppas / blockeras av medicinen Metotrexat.
Folinsyra tillverkas också i fabriker, men den går förbi levern och kan brytas ner av magen.
Vad beträffar metotrexatbehandling så skriver forskarna vanligen att båda går lika bra, medan en del författare (ex. FASS) säger att folinsyran kan motverka effekten av Metotrexat.
Folinsyran används som motgift mot överdosering av Metotrexat, i allvarliga fall med injektioner. Det kan också användas som motgift mot metanol (träsprit).
5-MTHF kan vara av betydelse för dem, som har ett fel i den gen, som kodar för 5-MTHFR, som är ett enzym, som bryter ner folater.
5-MTHF är den biologiskt aktiva formen, så den behöver inte brytas ner mer. Denna tablett är då till för dem, som saknar det enzymet.
Om man, ex. på grund av enzymbrist saknar folater i kroppen så kan det leda till bland annat depression.
Det gör att 5-MTHF kan motverka en sådan depression, men jag misstänker att detta ämne därför också kan ha fått rykte om sig att vara ett "lyckopiller".
Men eftersom 5-MTHF är "färdigt" och kan användas direkt av kroppen så kan det också vara lätt att överdosera och jag har läst en lista på de effekter, som en överdosering kan ge.
Det bästa är att äta sådan mat som innehåller naturliga folater (med tillskott av 5-MTHF om man har genfel).


Metotrexat kombineras vanligen med antingen folsyra eller folinsyra och det är bara dessa två varianter, som forskarna rapporter handlar om. Det finns tydligen ingen forskning på kombinationen Metotrexat + ärter och spenat och då kan de inte säga så mycket om den saken. Vanliga läkare ordinerar inte grönsaker och naturläkare ordinerar inte Metotrexat. De lever i olika världar och tänker på olika sätt.

Eftersom folinsyra kan användas för att snabbt stoppa en förgiftning av en folatantagonist så tycker man ju att det låter som om den skulle vara direkt biologiskt aktiv på samma sätt som 5-MTHF, men dessa två ämnen är ändå inte samma sak.
Jag skrev till ett laboratorium (Kirkman) och frågade om deras burk med Folinic Acid verkligen innehöll folinsyra och inte 5-MTHF.
(Jag hade funderingar eftersom doseringen var densamma i deras folinsyraburk som i andras 5-MTHF-burkar: 800 mcg, medan Leucovorin (som sägs vara folinsyra) finns i tabletter på ung. 10-20 mg). 

Innehåll i Kirkmans burk: 
Folinic Acid (Calcium Folinate)Jag fick detta svar:

"Viveca,
Thank you for your email.
We sell both Folinic Acid and 5-MTHF.
This is the Folinic Acid.  
I sent your question to our chemist and here is his answer.

We buy pure calcium folinate and encaplsulate 800 mcg of folinic acid adjusting for the calcium content.  We are not using 5MTHF in this product.  Lelucovorin tablets are for a different purpose and therefore are in milligram potencies.


Larry Newman
COO Technical and Regulatory
Kirkman Group

Thank you again."


Rättelser av två stavfel:
encapsulate
Leucovorin

Folinsyra

Varför man som akut snabbhjälp använder folinsyra och inte 5-MTHF - det vet jag inte, men det verkar som om folinsyran snabbt kan tas upp av kroppen utan att själv ge någon förgiftning.

MTHFR och genförändringen


söndag 16 december 2018

Little manipulated Greta in Sweden


The little girl Greta has become famous because of her protest against our "doing nothing against the climate" and her call for an immediate action on climate change. (Whatever that would be?) But this is not just her own idea - she is part of a big propaganda machine for promoting a book that her mother has written. The journalist Andreas Henriksson has also discoved an apparent manipulation of a facebook account to create the picture of a big support.

The big PR machine behind Greta        Aftonbladet         Dagens Nyheter   

This little girl (they say she´s 15 years old, but she looks like  only 11- 12 years old) is just presenting some good sounding, popular words and the impression is that she is just being used by her parents and put forward by clever PR-tricks.
Possible that her concern about earth is a reaction from having been informed about climate change at school, but she is not and her teachers are not climate experts. They are just following the main stream agenda that has been set by the politicians (remember Al Gore.) They only repeat the most popular view that everyone is pumped up with. It is easy to hear on Greta that she is just a little sheep in the big flock.
They probably wanted to make a "copy" of the emotionally so touching 12 year old Severn Cullis-Suzuki, The Girl Who Silenced the World for 5 Minutes.
More about her.
To understand how climate works is not easy, not even the scientists know all about it and humans can not do anything to change such big cycles. But politicians can always create and use a fear that they pump up people with.
Around 1975 the fear of a new ice age was on the front pages. That was at least more logical as we know that it will come, sooner or later. An ice age is also more dangerous for us so there is a reason to be afraid.
That this PR behind Greta works well and gets respons in media is not because it is aimed at the politicians as she claims. She wants "immediate action" and that is exactly what the politicians also want, because they can use this concept for raising the gasoline prices and forcing all people to buy new electric cars. They can do anything and if they just call it "immediate action"and claim that "this is what the children of the world are calling for and it is our duty to...." then nobody dares to protest. "A call for immediate action" can also be used to force people to allow new, huge wind mills everywhere, which is the start of a never ending killing of the forests. Politicians call it "green energy" and people believe it. 

"Global Warming" is by many experts called a hoax. They say it is spread by politicians to support their interests in power and money. They say that the climate computer models do not match reality, because they are not programmed with the right information. "Global warming" got changed to "Climate Change", when it was not getting warmer and also because it is not possible to deny that our climate is changing (as it always is).

If you look at climate diagrams you can see that the rise and fall of the solar spots coincide with the rise and fall of temperature on earth. Many scientists (the older ones that are no longer afraid of losing the job) say that as we cannot foresee the sun activity we can also not know in advance how the global temperature will behave. The 11-year sun spot cycle is not the only cycle. There are bigger ones and we do not know exactlywhen the next ice age will come.
But something about it we can know from the Milankovitch Cycles. Earth is not always at the same distance from the sun.

Temperature is always going up & down and it is not exceptionally warm now.
Look at the statistics that cover millions of years (at least look at thousands of years) and not just 200 years!
Around 1600 we hade the Little Ice Age and after that cold period the temperature has been rising. Of course! The best would be to come back to the warm period of the early Middle Ages when we had a high culture with a thriving nature and lots of foods.
Cold periods are usually connected with war and ignorance, as in our present situation!


DIAGRAM: Climate Change after last big ice age

Imagine that you check the temperature every hour during the early morning.
Then you also get a curve that goes up every hour and if you don´t know that soon the cold night will also come.... if you don´t know that, there will be a reason for panic. 
 
Ups and downs in temperature during days and nights are as normal as ups and downs in temperature over centures and thousands and miljons of years. There is nothing that our politicians can do about these big swings.
The temperature was rising also before our industrial revolution. It has been rising many times in Earth´s history.

The real danger would be if climate headed towards a new cold period (an ice age) because if our northern countries got covered with ice we would not be able to be here. We would have to move to Africa. An ice age is something that happens every now and then and it will happen again. 

The killing of nature is on the contrary something that they would be able to do something about. If they wanted to. It would be better to stop the production of electric cars and instead of that concentrate on making "clean motors" with the capacity of a high reduction of the exhaust emissions. These cars could use algea as fuel, the most green fuel that exists as the cultivation is a natural solar power.

Something is wrong, everyone seems to understand that, but to see what is really wrong is too difficult. This feeling creates fear and anger and the politicians (or the power behind the scene, the big bankers ) use this to manipulate people in desired directions, which is at present to create a world wide use of electrical cars and wind mills. The mills destroy life on the countryside as people cannot live near them.

Do not believe the propaganda of the politicians! The Elite that controls the money is the problem and they control our politicians and big information channels and also professors at high schools. Who they are and what they do is not printed in our newspapers or being reported in the TV-news. It is on YouTube but there is so much info from all sides, both true and fake, so it is difficult to know what is what.
These power people are quite intelligent and so far they have controlled  mainstream opinion. But their propaganda block begins to crack down because of all the free channels that Internet has provided us with.

Now they want to force people all over the world to junk the old cars and to replace them with electric cars. An enormously huge industrial complex (also producing big junk yards) that forces people to buy new things.
They call it "green". It sounds more like green washing.

They want to build wind mills in nature, on the mountains in the forests! The mills kill the big birds, They kill the bats (the variations in air-pressure make their lungs implode). The big wings spread bisfenol A with the wind and poisons the ground and the waters.
They call it green!

The only green thing would be to let the nature live!
Stop taking down the forests for profit. Let the wild animals have their space! A living nature with all the animals, plants and microbes form the metabolism of the planet. This whole eco system is producing the oxygen that we need for living. Algae also consume CO2 (if that makes people happy.)

What we are doing to the metabolism of Earth is then also happening in our own metabolism and it creates cancer and auto-immune diseases, which we will not be able to handle when nature has died. Mono-cultures that are being genetically modified and sprayed with glyphosate will not solve the problem of all our diseases. It will just make the situation worse and the pharmaceutical industry richer. This business is also controlled by the ruling bankers.

The absolutely most green method to produce energy is to grow algae.
If anything is green the algae are! They can be cultivated everywhere, in big pools and in small pet bottles. These algae can be used for both food and car fuel. Such a culture consumes CO2, gives us oil for fuel, "gasoline" for the cars and also protein rich food. This is a copy of nature´s own method of producing energy from the solar rays. It is green solar energy! Natures own solar cells.
The algae that are being sold as healthy food are called Spirulina.lördag 15 december 2018

Cancer and angiogenesis

The cancer cells are growing because they have a support of nutrition, they have a blood support and without these blood vessels they will not live. The forming of new blood vessels does not occur in a healthy grown up person unless there is a special cause for it, as for example menstruation,  childbirth or a wound.  The body can produce stimulators to blood vessel growth when it is necessary, and also inhibitors. This growth is called angiogenesis and when it gets out of balance it is associated with at least 70 major diseases that billions of people have today.

Science is of course interested in finding a method to inhibit this abnormal angiogenesis. The idea is to create a pill that blocks abnormal angiogenesis. Such an antiangiogenesis, an inhibitor, would deprive the cancer cells of the oxygen and the nutrients and they would die.

Most grown up people have small cancer cells (0,5 mm) in the body, but because of lack of nutrition these cells never grow big and they do not get dangerous. Our angiogenesis inhibitors defend us so these cancer cells that we have are harmless until the angiogenesis is turned on and they get blood supply.

Cancer and inflammatory diseases are linked to this extra blood flow. Inflammation and angiogenesis are two separate things, but they seem to stimulate each other. In inflammation, the balance is clearly tipped in favor of angiogenesis. Read more...

We have often heard that antioxidants in berries, fruits and vegetables are "anti-inflammatory" but here we can now ad a new concept. The same food seems to be listed also among the anti-angiogenesis. 

We now also know that vegetable oils, that we consume so much of (because they have fooled us into believeing that they are healthy), are inflammatory! Grains can also be listed here as they contain much omega-6-fat. We can take oils from grains and seeds.

Imagine that you are in an old healthy forest 20.000 years ago and you go out and search for food! Do you think that you would eat the grains from the grasses??? No! You would do the most easy thing - you would eat greens and fruits and then you would go down to the lake and get a fish (or a frog). Humans have no evolutionary basis for eating grass. Seeds are difficult to eat and raw beans are usually poisonous (five raw kidney beans can kill a person).

The two phenomena, angiogenesis and inflammation, have long been coupled together in many chronic inflammatory disorders with distinct etiopathogenic origin, including psoriasis, rheumatoid arthritis, Crohn's disease, diabetes, and cancer.
Inflammation and angiogenesis can be triggered by the same molecular events and a treatment has to target both of them.

"Most current therapeutic strategies intended to stop the progress of the tumor vascularization are at a preclinical stage, and only a handful of these strategies are emerging as clinical reality." ScienceDirect

In this video we can see a list of medicines together with a list of natural foods. There are natural greens, herbs and fruits that have the same effect as the future miracle pill. Just start eating them!

And avoid junk food  I would guess that most of our "normal food" thay we see in the shop contain angiogenic growth factors. I already know that much of it is "inflammatory".
Dr Gundry speaks about the good and the bad gut bacteria and how these little things can send signals to other parts of the body to get what they want. I think that it must be highly likely that there are some bacteria that are allies with the cancer cells and help them get the desired blood vessels. Why not? The gut bacteria is of main concern in many videos.

The stories about antioxidants, inflammations, cancer, angiogenesis and gut bacteria sound as if they would just be the same story, seen from different angles.


When angiogenesis is “turned on”, and the cancer cells are fed by sufficient blood vessels, tumours can develop. Antiangiogenic therapy aims to starve the cancer of its blood supply, thus rendering the isolated cancer cells harmless.  Read more... 
Here is also a list with food that have antiangiogenic properties.... oranges, blueberries....

Previous article here.
Cancer, the gold mine of the pharmaceutical industry

More about inflammations (in Swedish).
Allergier, huvudvärk, migrän, astma, artrit, smärtor i kroppen...?


According to Dr Axe 
there is resveratrol also in blueberries,

fredag 14 december 2018

Cancer, the gold mine of the pharmaceutical industry

When I was a kid not many people had cancer (maybe 5%), but today it is every third person (33%).  Why has it increased so much? Is it maybe because all our junk food, sugar, toxic chemicals, microwaves, gmo, stress, pollution and pesticides??? 

What the doctor does to it is surgery, chemotherapy and radiation.
This cancer industry is a huge international business that actively defends it´s position against any kind of natural treatment. Such treatments with diet and herbs have all been declared illegal, i.e. a doctor is not allowed to have a cancer clinic that uses natural methods.

The manager of a multi billion dollar industry has the obligation towards the shareholders to maximise the profit. So such a company is dependent on the sick patients, and this situation takes away any interest in really making sick people healthy again. So they have declared war against the helth practitioners who use natural methods which make people healthy.

That is the background for the book Dödliga mediciner och organiserad brottslighet  (Deadly medicines and organized crime) by professor Peter Gøtzsche,  who accuses the pharmaceutical industry of criminal methods to maximize their profit. He poses the question of how it can be possible that we allow them to lie so much and also to commit repeated crimes causing the death of people. Medical drugs is the third biggest cause of death among americans.

Over one million new cancer diagnoses are made every year in the US and every patient has to spend 50.000 USD on the treatment. But as they have not been treating the cause of the cancer it comes back and usually 2/3 of the treated patients die within five years.

It is a sad story that they also use this method for children, who are in the same time allowed to eat cancerogenic junk food (as these doctors know nothing about healthy food). The companies that "own" the medical schools are not interested in "healthy living"and "holistic methods" and other such annoying things that could eventually ruin their business.

Once upon a time the bankers took over the medical schools by funding them, which gave them the right to control them, and then other kinds of methods were made illegal. Medicine was now intended for business and not for helping people get healthy. "Alternative doctors" who were able to cure cancer had to go to jail for it. It became a crime to cure people with the wrong method.

There are scores of alternative cancer clinics all over the world claiming high success rate, yet most of these treatments have been banned in the US or been driven out of the country, without any investigation. I think it is the same in Sweden.

A famous example is Harry M. Hoxsey who expanded to 17 states by the mid 1950s, constantly battling organized medicine that labeled him a charlatan. He was successfully treating his cancer patients, but all his clinics were closed as they were declared illegal.
His treatment consists of a caustic herbal paste for external cancers or an herbal mixture for "internal" cancers, combined with laxatives, douches, vitamin supplements, and dietary changes.

Those who had the money also took over the propaganda machine, telling mainstream that herbal medicine is just a fake.
97% of the chemotherapy does not work. So why is it used? There is one reason only and that is money! If your doctor prescribes chemotherapy for you, he buys it from the pharmaceutical company and then he sells it to you for a much higher price, putting a lot of money in his own pocket. This is the only kind of prescription that he can make money from in this way.
Most people do not know that the pharmaceutical industry has this kind of control över us!

Chemotherapy and radiation help only 3% of the patients! It takes away the tumour, but the cancer stem cells, which are 1% of the tumour, they are not affected by this therapy. They remain and they just get more resistent and more agressive, so when they start growing again the mortality rate rises drastically.  From 1950 to 2005 the rate of death in cancer decreased with only 5 %, which shows that there is not much advancement in this area.So... what to do?


And more?

And don´t hold the mobile phone close to the head! I have read somewhere that brain tumour among children has increased much after the introduction of mobile phones! Avoid using wireless equipment at home, especially if you have children, as it can cause other problems also.
Almost 11,000 people are diagnosed each year with a primary brain tumour, including 500 children and young people – that's 30 people every day. I would like to find the statistics för the last 50 years, but I can´t find it. 

And also....talking about that.....it´s not only cancer....don´t let the small girls hold a wireless tablet close to the body. According to Barrie Trower, a former microwave weapons expert, it can affect the eggs in the ovary and when so it can cause hereditary damage to the dna (the damage will be inherited in all coming generations).


Wifi, Microwaves and the Consequences to our Health

Try to avoid everything that contains toxic chemicals.


And watch this before giving money to cancer research.
Läkaren dr Véronique Desaulniers varnar för Rosa bandetkampanjen som syftar till att samla in pengar till cancerforskning. Hon menar att kampanjen inte har åstadkommit något vettigt för att minska cancerriskerna. Istället går endast pengarna till läkemedelsindustrin och till ännu mer riskabel kemoterapi.