måndag 11 januari 2016

Rickard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi & Paneuropäische Manifest.Den, som ligger bakom bildandet av EU och ett enat Europa, är den österrikiske greven von Coudenhove-Kalergi, som var doktor i filosofi och som 1923 gav ut manifestet Pan-Europa, där han räknar upp de faror, som Europa skulle kunna komma att möta, samtidigt som han ger lösningen på dessa problem: ett enat Europa.

Kalergi menar att Europa är på väg mot ett nytt krig, mot inre konflikter som plötsligt kan starta massmord och en förstörelse, som kan förvandla Europa till en kyrkogård. Han ser en risk att den europeiska kulturen ska krossas och sedan ersättas av annat från den övriga delen av världen.

Han skriver i sitt manifest att det i europeiska fabriker och laboratorier dagligen tillverkas vapen och kokas ihop gifter, som är avsedda att slita sönder de europeiska männen och utrota de europeiska kvinnorna och barnen.


Den europeiska kulturen går mot förintelse genom egna inre konflikter och den enda utvägen ur detta är att man skapar ett enat Europa!

Han menar att Ryssland är ett stort hot eftersom det fragmenterade och splittrade Europa inte skulle kunna hävda sig mot en växande, rysk stormakt eftersom Ryssland är en nära granne, som till ytan är fem gånger så stor som hela Europa. Mot hotet från Ryssland ser han bara ett försvar: ett enat Europa!

Han menar att Europa kan råka ut för ekonomisk ruin eftersom Europas splittrade ekonomi aldrig kan ha någon chans att tävla mot stormakten USA med dess starka, slutna ekonomiska system. Ett splittrat Europa kan gå i konkurs och förvandlas till en amerikansk koloni av slavarbetare som lyder under det amerikanska kapitalets förtryck. Inför hotet från den amerikanska ekonomiska maktapparaten ser han bara en räddning: en enad europeisk ekonomi i ett enat Europa!

Ett splittrat Europa är av tre anledningar en blivande katastrof:

1 Inbördeskrig där man utrotar befolkningen
2 Europa blir en rysk delstat.
3 Ekonomisk kollaps.

Räddningen är ett Europa med förenad ekonomisk och politisk administration. Eftersom England redan är en stormakt så ser han inte England som en del av Pan-Europa.

Det betyder inte att han ser Ryssland och England som fiender. Han ser det mera som att ett enat Europa kan vara av en mer betydande dignitet och fungera som en likvärdig vän till Ryssland, Amerika, Asien och England och samarbeta med dem på ett fredligt sätt inom ramarna för en global makt där ingen längre skulle behöva vara rädd för krig.

Detta skulle ge Europa möjlighet att ta kontroll över sitt eget öde, i stället för att som nu (= 1923) behöva vara underkastat beslut av asiater och sydamerikaner i Genève.
Han vill se en europeisk Monroe-doktrin: ”Europa åt européerna!” och han menar att detta inte är möjligt så länge som olika små europeiska länder är rädda för varandra.

En massa, små, självständiga europeiska länder ser han som en slags anarki, som kommer att leda till katastrof för Europa. Så länge som Europa hade världsmakt så kunde man kosta på sig att olika småriken stred med varandra, men nu när det finns andra stormakter, som hotar, så går det inte längre. När resten av världen bildar ekonomiska imperier så måste även Europa göra det.

Han menar att nationalismen är ett hot, men med nationalism menar han inte att varje land gillar sina egna sånger, danser, mytologier, matvanor och folkdräkter. Med nationalism menar han att olika länder bygger upp sina egna industrier vars ekonomiska vinster sedan ska försvaras av de små ländernas olika regeringar, vilket kan ge upphov till krig.

Han menar att det inte går att återställa Europas världsdominans, men i stället så kan man ena och stärka Europa så att det blir en femte världsmakt och på det sättet skulle man kunna rädda freden, friheten och välståndet.

Han menar att om man inte gör något så är Europa förlorat eftersom det står och väger på gränsen mellan liv och död:

Krig eller fred.
Anarki eller organisation.
Upprustning eller nedrustning.
Tävlan eller samarbete.
Kollaps eller sammanslagning / enhet.


Den som inte är för ett enat Europa är emot Europa!

Den som inte kan se de faror, som Europa står inför, är blind!
Den som ser farorna utan att göra något åt dem, är kriminell och en förrädare, som offrar framtiden, sin nation, sin familj och sina barn och är medskyldig till Europas framtida katastrof.

Han menar att varje europé är delaktig i Europas framtida död eller pånyttfödelse.

Men tyvärr så är den europeiska befolkningen blind. Demagogiska fraser har gjort folk blinda och de är så blinda att de inte ens kan se att deras ledare är blinda!
Europäer! Europäerinnen! Europas Schicksalsstunde schlägt!
In europäischen Fabriken werden täglich Waffen geschmiedet, um europäische Männer zu zerreißen - in europäischen Laboratorien werden täglich Gifte gebraut, um europäische Frauen und Kinder zu vertilgen.

Kalergi anklagas för att vara den, som har velat förstöra Europa och utrota den vita rasen, men jag vet ännu inte hur den logiken fungerar eller hur dessa historier har uppkommit.
Det framgår inte av manifestet om han menar att dessa vapen och gifter är avsedda för alla européer i något speciellt syfte, om de ska användas i eventuella krig eller om det kanske har med judarna att göra. Jag vet ingenting om dessa fabriker och laboratorier.
Hans pappa skrev en bok om antisemitism och själv flydde han till USA när nazisterna tog över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar