onsdag 6 maj 2020

CO2 är en antagonist till 60GHz

Det är många som för vidare ett rykte som säger att man kan kvävas av 5G därför att 5G påverkar vårt syreupptag så att det kan ge samma symptom som coronaviruset, alltså Covid-19. David Icke berättade om detta i en intervju, men tyvärr så blev då hela hans kanal borttagen så att man inte längre kan kolla vad det var som han egentligen sade. Men så vitt jag minns så gav han inte någon upplysning om varifrån han skulle ha fått den här idén. Så jag letar på egen hand efter efter källor. Kan 5G blockera vårt syreupptag?


Jag börjar med att läsa i den här artikeln där jag får veta att det är precis just vid 60GHz, som strålningen och syreatomerna "krockar" med varandra, vilket innebär att strålningen, alltså signalerna, till 98% blockeras av syreatomer, alltså både av syre och av koldioxid.
Men 60 GHz används ju inte av 5G så vad är det man pratar om?

De licensierade frekvensband, som vi har tillgängligt för Internet är 900 MHz till 40GHz (plus satelliternas 6GHz to 30GHz) men det är "trångt" här och det får inte plats hur mycket trafik som helst. (The demand for bandwidth is growing at a rapid pace. )

Eftersom allt växer snabbt så kommer det att bli svårt att förse precis alla ställen med hur mycket Internetuppkoppling som helst och det är också dyrt att dra fiberledningar till precis alla platser, så man letar efter andra lösningar, som t.ex. att ha enstaka antennstationer, som sedan kan ta hand om stora lokala nätverk i ex. stora kontorslandskap, tunnelbana och andra platser där det vistas mycket folk inom ett begränsat område.

Det är i detta sammanhang, i dessa områden, som man har tänkt sig att man ska kunna använda 60GHz för lokala nätverk.
Behovet av fler bandvidder växer snabbt och IT-bolagen har börjat titta på om högre frekvenser kan användas i just lokala nätverk på folktäta platser och man har då tydligen tänkt sig att kunna utnyttja frekvenser ända upp till 300GHz och det är väl då som problemet med syre kommer in.

( "The wireless communications industry is beginning to focus on higher, previously unallocated portions of the spectrum in the millimeter wave frequencies from 40GHz to 300GHz.")

Sådana millimetervågor går inte att använda för att skicka signaler på stora avstånd (eftersom de absorberas av atmosfären), men de kan fint användas för korta avstånd inom begränsade nätverk.
Atmosfärens syre absorberar sådana vågor till 98% vid just precis 60GHz så den frekvensen kommer att bli svår att använda. Den kan bara fungera vid väldigt korta avstånd och för att alls kunna gå fram så måste en sådan signal vara riktad. Men en riktad signal kan också vara säkrare eftersom utomstående inte så lätt kan uppfatta den. Den kan inte så lätt bli ihopblandad med andra signaler, så som är fallet vid kortare våglängder på 900MHz till 40GHz.
Det innebär att man inom ett litet område kan få plats med väldigt många olika sändare och mottagare utan att de stör varandra. På en kvadratmil kunde man få plats med 100.000 olika system!
Signaler, som ska gå långt, är mer känsliga för väderlek.

Att 60GHz bromsas av syre tycks, om jag fattat rätt, innebära att dessa signaler i stället klarar regnväder bättre.
" In addition, the high level of attenuation from oxygen absorption makes even the worst weather-related attenuation insignificant, especially on the short paths where 60GHz systems operate. Even extremely heavy rainfall, 25mm/hr (5dB/KM), will make only a very small percentage contribution to aggregate attenuation in the 60GHz oxygen absorption region."

Våglängderna 57.05 till 64 GHz är nu i USA fria att använda för dem som skaffar en viss typ av certifikat. När man väl har fått detta certifikat så kan man använda sina grejer var som helst i USA utan att behöva skaffa någon ytterligare licens.:

Currently, the Federal Communications Commission (FCC) has allocated the millimeter wave RF spectrum from 57.05 to 64GHz for unlicensed use under Part 15. All wireless equipment operating at 60GHz must obtain FCC Part 15 type certification. Once certified, the product can be deployed license-free throughout the United States. This unlicensed frequency spectrum allows the end-user to avoid the added cost of regional spectrum auctions held by the FCC or competition for the limited number of licensed bands.

Man vet ju att H2O, vatten, absorberar mikrovågor men det innebär ju då också att vattnet blir varmare. Vad händer när syre absorberar 60GHz-signalerna i atmosfären? Blir då den luften också varmare???
Jag letar efter någon information om den saken.

Jag läser i en frågespalt och om jag fattat rätt så anser man här att syret kommer att ha kvar sina normala egenskaper medan det ändå kan bli en lätt uppvärmning av luften. Men bara litet.

Vi har fått höra att CO2 värmer upp atmosfären Men nu ser jag alltså att ny teknologi värmer upp luftens koldioxid! Visserligen bara litet, men ändå!
"At 60GHz one can excite vibrational modes of oxygen, whether in air or as pure oxygen. In less than a microsecond the oxygen may relax through collisional processes with other molecules in the air. So, you are adding a little heat to the air between you and the 5G tower. Very very very little heat."
(Den där mening kopierade jag från frågespalten tidigare, men just nu kan jag inte hitta den.)

I den här frågespalten svarar man att luftens syre inte kommer att förändras av att det absorberar dessa signaler. Molekylen kommer fortfarande att fungera på samma sätt. Här finns fler beskrivningar av vad som händer med syret.

Man anser att luftens syre inte förändras av att ha absorberat strålningen.
"The two states are for all intents and purposes identical and absorption of the 60 GHz photon makes no difference to the behaviour of the oxygen molecule."
Nu kan jag inte hitta något mer begripligt att läsa om den här saken.
.De som säger att vi kommer att kvävas av 5G har tänkt på 60GHz, men 5G sänder inte på den frekvensen och kommer heller inte att göra det eftersom sådana signaler inte kan färdas så långt. 60GHz gäller lokala nätverk. Dessa kan visserligen sedan vara uppkopplade på 5G.

I en film, som sedan snabbt blev borttagen, sade David Icke att 5G var en frekvens som kunde absorbera syre, och då tänkte han sig att det även kunde ge syrebrist inne i kroppen. Men, så vitt jag kan förstå så har han då tänkt att 5G sänder på 60GHZ, vilket tydligen inte stämmer. Det kanske är den här artikeln i Nature of Healing, som han har läst. Kanske också pratat med chefredaktören, som kanske tror att 60GHz är detsamma som 5G. Svårt att veta när han inte förklarar sig närmare.
I den tidningen kan man läsa denna mening:
The 5G system is a Y-GIG wireless network that operates in bands up to 100 GHz. Här är alltså detta påstående inlagt som en länk, men när jag öppnar den länken kommer jag bara till ERROR 404.Det är 60GHz som absorberar syre men 5G sänder på ung. 24 - 52 GHz.

Att man skulle kunna kvävas av att de slår på 5G kan alltså inte stämma och då faller också hela den teori som säger att folk i Wuhan fick syrebrist av strålning och inte coronaviruset.
5G kan inte använda 60GHz, därför att dessa signaler når så kort sträcka att de bara kan användas för lokala nätverk. 

Det påstående, som har spridit sig på nätet, måste vara detta från Nature of Healing:
"The frequency of 60 GHz is the frequency at which oxygen molecules oscillate. 5G will disrupt the uptake of oxygen to cause oxygen deprivation to each cell at the level of the mitochondria."
Men om 5G inte använder 60GHz så blir det här citatet missvisande.

Sedan har man en hänvisning till Dr Sirkus: 
Dr Sircus writes that at the molecular level, these frequencies affect the orbit of electrons, and that affects the ability of blood hemoglobin to bind with oxygen. If blood cannot hold oxygen, the result is death by suffocation. “This might explain, in part, why people in Wuhan just fall down dead in the streets, which is not a normal thing we see with viral infections.”

Dr Sircus jobbar med holistisk medicin, men hur mycket vet han om 5Gs olika frekvenser?
Han är varken fysiker eller tekniker och han har ingen referens till varifrån han har fått den idén om att 5G skulle sända på 60GHz. Det verkar vara han som från början har hittat på den här idén så det är han som borde presentera någon referens till att 5G skulle sända på 60GHz.
Han har väl heller ingen referens till vad som händer med kroppen vid 60GHz.

Citat från en chatt där fysiker diskuterar 60GHz och syre.
What happens to oxygen during atmospheric absorption of radiation with a peak at 60 GHz
Anyhow, the non-zero spin of the oxygen molecule causes the ground state to split into a couple of closely separated levels. This type of splitting is known as fine structure. The spacing between these levels is 0.246 meV, which corresponds to a frequency of 59.4 GHz i.e. microwaves with a frequency of 59.4 GHz have just the right amount of energy to cause transitions between the fine structure levels. Läs mer här!

And this is what happens when oxygen absorbs microwaves at 60 GHz. The absorption spectrum is actually very complex because the oxygen molecule changes its rotation as well as jumping between the fine structure levels, so we get a complicated cluster of lines centred around 60 GHz. At atmospheric pressure the lines are broadened by collisions between oxygen molecules and we see only the characteristic broad absorption hump at 60 GHz. To resolve the many lines within this hump requires the absorption to be measured at very low pressures where collisions between the molecules are infrequent.
Här säger man sedan att syremolekylens egenskaper inte ändras av detta. 


Men det är ju ändå så att man vill använda 60GHz för lokala nätverk och om syremolekyler bromsar signalerna så vill man naturligtvis ha så litet CO2 som möjligt i luften. 
Är det därför som det är en sådan propaganda mot CO2?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar