tisdag 13 oktober 2015

Tvångsvaccinering

Vill vi verkligen ha en lag, som säger att hela befolkningen ska tvångsvaccineras, i enlighet med läkemedelsindustrins alla framtida påhitt?
Kan man lita på att det inte i stället är så att man riskerar att bli kroniskt sjuk av deras vaccin?


Nej, man tycks inte kunna lita på vaccinerna och det är också många som blivit sjuka av dem och till och med dött, plus att det är många, som hävdar att vaccineringar inte alls i alla lägen är så effektiva mirakelmetoder som vi gärna skulle vilja tro. Det tycks inte finnas några hållbara vetenskapliga belägg för att de gör oss friskare, snarare tvärtom.

Laboratorieförsök har man säkert gjort, men sådana försök kan ju inte motsvara människans verklighet. Det kan finnas biverkningar, som kan krossa en människas liv utan att de därför kan krossa en laboratorieråttas liv. Vaccin innehåller animaliska protein, som kan innehålla okända virus,  och dna, som kan påverka våra egna dna. Vaccin tycks också leda till nya sjukdomar.

Vaccines are cultured in cells from animal organs which can be contaminated with unlimited unknown animal viruses. Foreign animal protein and genetic material are also being directly injected. This material can come from a monkey,  dog kidney,  rabbit brain,  cow,  pig, chicken egg...
The human body has never encountered this before in the entire history

Det förekommer forskningsfusk och informationsfusk i stil med att man medvetet gör ett experiment på fel sätt eller presenterar statistik på fel sätt. Exempelvis så kan man avbryta ett experiment innan biverkningarna hunnit uppstå. Barrie Trower har berättat på sina föredrag om forskare, som inte vågar protestera mot detta eftersom de då får sparken, vilket skulle betyda att hela deras liv blev förstörda och även deras barns eftersom de skulle förlora sina möjligheter till utbildning. Det är farligt att protestera.

Om den tvångslagen träder i kraft så är det läkemedelsbolagen, som fått en guldkalv som aldrig tar slut.
Allt man startar kan börja växa och bli något annat än vad man i början egentligen tänkte sig.

Människor måste ha rättighet att själva bestämma om de vill ha sådana sprutor, som man vet har förstört livet för många.
Det ska vara frivilligt att ta en sådan risk och om man undersökte saken noga, utan kopplingar till ekonomiska intressen, så skulle nog vaccineringarna bli förbjudna eftersom de helt enkelt inte gör den nytta som hävdas.

Det finns många, som gråter och säger att om de hade vetat detta så skulle de aldrig nånsin ha gått med på vaccineringen. Ska man verkligen tvinga en hel befolkning till sådant?

Man vet heller inte vilka intressen, som kan komma att styra det hela i framtiden.

Sedan kan man ju verkligen undra om vi över huvud taget vill ha allmänna tvångsmedicineringar. Med en sådan lag skulle det bli ännu mer lukrativt för den redan så korrupta läkemedelsindustrin att hitta på nya mediciner, som kan säljas till hela befolkningar för miljardbelopp. Med snygg presentation av ”vetenskapliga fakta” skulle ingen politiker våga säga nej till deras förslag, som skulle kunna komma att omfatta fler och fler påhitt i all oändlighet.
Varför inte uppfinna en spruta som skyddar mot stress så att alla blir lugna och fogliga?

Än så länge är det väl så att mainstream någorlunda litar på våra politiker. Vi tror att de är snälla och goda och vill alla väl.
Men en politiker tar mycket av sin information från professionella lobbyister, som är anställda av läkemedelsföretag, som är bolag, som har som plikt mot sina aktieägare att öka sina vinster så mycket som möjligt.
Det hindrar inte att mediciner kan vara till nytta för många, som skulle vara allvarligt sjuka utan sina piller, men det banar också väg för ett visst sätt att tänka: att uppfinna dyra mirakelpiller mot varje liten eventuell obalans som folk kan må dåligt av och även att skapa rädslor för att öka försäljningen.
Det finns ju folk, som är anställda enbart för att göra PR och påverka.

Många har blivit akut sjuka av injektionen och då har läkaren sagt att det var slump eller att det berodde på patienten själv, som hade ”fel på sitt dna” eller så.
Men om man får en sjukdom så vill de att man helst ska anse att den uppstod på grund av brist på vaccin och inte på grund av fel miljö, fel mat, gmo, gifter, strålning eller stress.

Tänk om vi helt enkelt blir sjuka av faktorer i vår miljö och att det är den vi ska fokusera på i stället för allmänna tvångsmedicineringar mot alla nya obehag som kan uppstå?

I hälften av alla lungcancertumörer har man funnit virus från infekterat poliovaccin, som använts i större delen av USA. Man har funnit det i många former av cancer.

Lancet, has published clear evidence that contaminated polio vaccine is responsible for up to half of the 55,000 non-Hodgkin's lymphoma cases per year.This should outrage nearly anyone that reads this. We trusted these experts to provide us with protection from polio and instead they planted the seeds of a deadly cancer that would kill over 20,000 a year in the US.

In the USA, vaccine lots received by about 20 states are estimated to have contained 0.75-0.97 ml contaminated vaccine per child, lots from about 15 states were thought to have contained 0.01-0.74 ml contaminated vaccine per child, and about 15 states were believed to have received lots that were free from SV40.

När polion försvann kom NPAFP i stället. Och även andra diagnoser på samma symptom. Det ser alltså ut att vara polio fast man har döpt om det för att det ska se bra ut i statistiken.

Vertical program = You take an area where there is not really any problem. You start creating a problem and then you use this problem to create panic so you can continue to treat the problem that you just created.

Administration of pertussis vaccine causes a variety of untoward reactions in children. In thje most distressing reactions are encephalopathy and neurological disturbances which have occasionally been observed and in rare cases produced severe brain damage and even death.
Japanese Journal of Medical Science and Biology 1985

"Samtliga våra myndigheter synes vara ”kapade” av vaccinations- och läkemedelsindustrin som med hjälp av vår lagstiftning har skapat monopol på hälsobegreppet och detta trots att läkemedelsbiverkningar och felbehandlingar är den tredje största dödsorsaken."  Läs mer...

                                                                                                                                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar