måndag 10 februari 2014

Chemtrails eller Contrails?

Vad är det för skillnad på Chemtrails och Powdered Contrails?
En fri återgivning av valda stycken ur den belgiska miljörapporten Case Orange.
Den är gjord av medborgargruppen Belfort Group, som är fristående från politiska, ideologiska och religiösa bindningar. Man intresserar sig tydligen för alla typer av nedsmutsning av luftrummet och i den här skriften börjar man med att säga att vanliga contrails inte är något som bara kan kallas ”bara”.
Här finns en hel del beskrivet om flygplan. Civila plan använder bränslet JET A-1 vars rökgaser innehåller etylen, formaldehyd, acetylen, propen, acetaldehyd och 46 andra ämnen inklusive bensen och denna konstanta nedsmutsning har negativa effekter på vår miljö och hälsa.

I denna skrift menar man att ”chemtrails” till sin grund är ett internetdrivet fenomen och att det därför inte har någon support från några forskare, politiska partier eller miljöorganisationer.
Representanter för Die Gruene i Wien ser det mest som en konspirationsteori och det finns inga resurser till att studera fenomenet, varken tid eller pengar.
De som lägger ut chemtrailsobservationer på nätet har vanligen inte de akademiska kvalifikationer som krävs för att kunna bedöma dem.
Att lägga ut bilder på Internet är inte ”akademiskt kvalificerat”.

Det hela blir inte bättre av att de som lägger ut påståenden om chemtrails ofta även lägger ut påståenden om utomjordingar, globala program för mind control och annat i den stilen.
Det får till resultat att all information om chemtrails blir betraktad som bluff och inbillning.

Det finns internetsajter, som enbart sysslar med chemtrails genom att helt enkelt publicera alla rapporter om sådana observationer. Men informationen innehåller ofta feltolkningar och misstag.

I den här skriften säger man helt enkelt att informationen på nätet om chemtrails inte är vetenskapligt trovärdig.
Man nämner också att det finns sajter som ägnar sig åt att förneka att chemtrails finns, men att dessa sajter å andra sidan visserligen är rätt så vetenskapligt inriktade men att de samtidigt också kan ha en ganska så cynisk framtoning.
Som exempel så finns här webmastern Unicus, som döljer sin verkliga identitet, vilket naturligtvis stärker alla konspirationsteorier när man lätt kan tro att sidan egentligen är gjord av någon regering.

Case Oranges författare har alltså konstaterat att nätets framställning av chemtrails är av en sådan kvalitet att den inte är att ta på allvar, men 20 sidor längre fram övergår man till att diskutera saken med ett annat ordval och då låter det så här:

Vad de amerikanska, ryska och europeiska officiella källorna än säger så är det ändå kristallklart att vädermodifikation i början av 2000-talet inte är något som kan kallas vare sig bluff eller ”konspirationsteori”utan i stället en tydlig sanning (iron truth).
Det går inte att förneka att USA är på topp när det gäller denna typ av forskning och att de också medvetet undanhåller viktig information. 

Att förse flygbränsle med fina metallpartiklar har ett visst syfte. Dessa partiklar karaktäriseras av en spridningsförmåga (emissivity) som är beroende av vissa våglängder.
Partiklarna kallas för Welsbachmaterial och man sprider dem i den övre troposfären och stratosfären. 

Man menar att detta skulle vara något man gör för att minska växthuseffekten genom att reflektera värme ut i rymden. För att ha någon effekt så bör partiklarna stanna kvar här en längre tid och i detta patent menar man att de kan stanna ett helt år.
Andra forskare använder samma logik, men nämner en kortare tid, 1-2 veckor, vilket skulle vara helt tillräckligt för att kunna skapa artificiella cirrusmoln. 

Konstgjorda moln
Att skapa cirrusmoln är det som man inom geoengineering anser vara den bästa metoden mot den globala uppvärmningen och det finns tydliga, vetenskapliga rapporter, som säger att det fungerar.

USAs ambition är att senast år 2025 kunna kontrollera vädret och det har både civila och militära syften. Man vill äga vädret.


"A high-risk, high-reward endeavor, weather-modification offers a dilemma not unlike the splitting of the atom.
While some segments of society will always be reluctant to examine controversial issues such as weather-modification, the tremendous military capabilities that could result from this field are ignored at our own peril.
From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control, weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary."

Den teknologi som krävs för att kunna utföra organiserade, globala sprayningsaktioner är lättillgänglig. Både det civila och det militära flyget används till detta.
Den blandning, som innehåller metallpartiklar och kemiska ämnen kan antingen spridas genom speciella anordningar eller vara inblandat i jetbränslet.
Sådana patent ägs av bolag, som har kopplingar till amerikanska försvaret och det är uppenbart att program för klimatmanipulation organiseras och leds av USAs regering.

Denna typ av organiserad sprayning i Europa skulle inte kunna vara möjlig utan ett intensivt samarbete på både politisk och industriell toppnivå.
Det är medvetet som man håller befolkningen ovetande om detta.

Även om denna sprayning kan anses legal så kan det ändå potentiellt ha negativa effekter på vår hälsa. Det finns tillräckligt med vetenskapliga fakta som kan stödja en sådan tes. 

Det var en snabb kortfattning av texten tillsammans med två länkar.

Fundering
Det är från samma rapport, som jag har tagit dessa båda åsikter, som lätt kan tyckas vara motstridiga eftersom man inte har sagt något om bakgrunden till lanseringen av begreppet chemtrails. Det är bara själva lanseringen man har bedömt som dålig.

Om chemtrails säger man inte något annat än att det är en internetföreteelse, som ofta kopplas ihop med utomjordingar och annat, som man underförstått anser vara vidskepelse, trams och övertro.
Mot denna ”chemtrailreligion” finns de cyniska, men vetenskapligt mer pålästa, icke-troende, som går till attack mot idén.
Det liknar ett religionskrig som inga ”seriösa” vill vara delaktiga i, eftersom man varken på den ena eller andra sidan vet vad man pratar om. Så naturligtvis finns det inga anslag till att utforska saken.

Det har blivit något, som kallas ”konspirationsteori” och alla är livrädda för att bli involverade i ”något så dumt”.
Det liknar sagan om Kejsaren nya kläder. Alla kunde se att kejsaren var naken, men ingen vuxen vågade säga det av rädsla för att verka dum.
Alla kan se att himlen är rutig, men ingen vågar erkänna det?

Men... sedan är det bara att läsa vidare i rapporten för att komma till att man anser att det är solklart och väldokumenterat att man sprayar metaller från flygplan och att detta i hemlighet styrs och organiseras av amerikanska försvaret.
Hela skillnaden tycks ligga i att man inte kallar dessa sprayningar för chemtrails.
I ett patent kallar man dem för ”powder contrails” och i början av Case Orange kan man läsa om ”artificiella cirrusmoln”, som tydligen bildas av vanliga contrails när vattendroppar kondenserar på avgasernas partiklar, men som också tycks vara något man vill tillverka med hjälp av pulver.

Det här blir ju lätt förvirrande om man inte uppmärksammar hur olika typer av människor kan beskriva samma sak med olika ord. Ofta kan man också använda samma ord för olika företeelser så att diskussioner bara blir en massa retorik och feltolkningar.
Jag tar ett exempel:
Låt säga att jag har en hund, som heter Bill. Jag döper om den till Bob och när någon sedan frågar ”Hur mår Bill?” så kan jag ju utan att ljuga svara att ”Bill finns inte!” trots att samma gamla vovve fortfarande ligger i sin korg.

Alla, som vill bli betraktade som ”seriösa” och ”akademiska” och ”vetenskapliga” (även om de inte är det) kan säga ”chemtrails finns inte” och hävda att de har rätt.
OK Det är en språkfråga.
Man kan alltså antagligen inte hitta något patent, som använder ordet chemtrails – man får leta efter andra ord.

Mycket riktigt! Nu fann jag detta:
Case Orange rejects use of the term ‘chemtrails’ because it is associated with amateur conspiracy theorists. Instead, the writers prefer the term ‘persistent contrails’ to describe the phenomenon since all contrails are chemtrails. ‘Persistent contrails’ distinguishes those that contain weather-altering additives from those that represent normal aircraft exhaust that dissipates after a few seconds or minutes.
Mera kan man läsa här.

Vi kan säga att ”powdered contrails” finns! Och vi kan plocka fram patent, som beskriver både pulverblandningarnas funktion och apparater som används.

Citat från patentet Powder Contrail Generation:

"The present invention is for a powder generator requiring no heat source to emit a "contrail" with sufficient visibility to aid in visual acquisition of an aircraft target vehicle and the like. 
The term "contrail" was adopted for convenience in identifying the visible powder trail of this invention. 
Aircraft target vehicles are used to simulate aerial threats for missile tests and often fly at altitudes between 5,000 and 20,000 feet at speeds of 300 and 400 knots or more. 
The present invention is also suitable for use in other aircraft vehicles to generate contrails or reflective screens for any desired purpose."Chemtrail och powdered contrail och "visible powder trail" kan väl inte vara annat än samma sak. Alla betyder ”de vita spåren efter ett flygplan, som sprayar metaller och kemikalier i luften med speciella anordningar avsedda för just detta”.

Beträffande chemtrails kallas det konspirationsteori att det skulle vara hemligt.
Beträffande ”powdered contrails” så vet man att det är hemligt. (Uppfinningarna är nog inte hemliga, bara användningen av dem, speciellt inom det militära området.)

Här finns också kartor, som visar hur man täcker olika områden, men de är gjorda av en känd knäppskalle, så dem kan man strunta i.
Den här skriften kan i alla fall användas som en guide till vad man själv kan undersöka. Vad man än läser så får man skippa de bitar, som inte håller, och försöka pussla ihop resten, annars finns det en risk att man "slänger ut babyn med badvattnet".
Regeringars och försvarsmakters hemliga intentioner kan man inte läsa om, men man kan alltid studera patenten och kanske kolla vem som äger dem. Det blir man nog klokare av än att söka efter photoshoppade "bevis" och fejkade YouTube-filmer, som man kan attackera.

Flera patent beskriver en Powder Contrail Generator och detta, från 1974, beskriver något om hur man gör för att tillverka moln:  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar